תקנון ותנאי שימוש

כללי
1.    האתר Championshop.co.il מופעל ע"י חברת סנד וגדי בע"מ ח.פ 516711801 (להלן "הבעלים של האתר").
2.    האתר כולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה תוספי מזון, אבקת חלבון, ציוד ספורט, חטיפים, ביגוד ומשפרי מזון המתעדכנים מעת לעת.
3.    מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא/ היא גולש/ת בעצמו/ה בין אם הוא/ היא מפעיל/ה רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו/ה. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
4.    השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
5.    שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
6.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעל האתר. על כן, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.
7.    בעל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.
8.    בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו ו/או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
9.    מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
10.    בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
11.    בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני/ת את הגישה לאתר.
12.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
13.    בעל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים/ות לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
14.    כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
15.    התקנון מנוסח בלשון זכר ונקבה וזאת מתוקף היותו פונה ותקף לשני המינים בצורה שווה.
16.    תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים/ה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

דיוור ישיר

17.    בעל האתר מציע למשתמשי/ות האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.
18.    בעת האישור לתקנון ותנאי שימוש האתר הנך מסכים/ה כי בעל האתר יהא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב, לצורך שיפור המעורבות באתר, הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל) והודעות טקסט לנייד (סמס).
19.    אם הינכם מסרבים לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות: א. אם אינך מעוניין/ת שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי/ת, בכל עת, להודיע לבעל האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעל האתר באמצעות פנייה לבעל האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה (סמס) או הודעת (מייל), ניתן לפנות בהודעת ווצאפ למספר 0512090244 או להתקשר למספר 049030666, חשוב לציין שם מלא, מספר טלפון, ודואר אלקטרוני לצורך הסרה מרשימת הדיוור.
20.    האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש/ת ובעל האתר לא יהא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש/ת.
 

התחייבות המשתמש
20.    בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר/ה כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
21.    בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:
21.1.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
21.2.    הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
21.3.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
21.4.    הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
21.5.    שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.
 
הזמנה
22.    ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל/ת הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו/ה והוא/ היא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
23.    במידה שהנך תושב/ת ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק/ה  לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
24.    ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר.
25.    בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
26.    לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעל האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
27.    במקרים בהם בעל האתר לא יוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין/ה.
28.    אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
29.    כדי שבעל האתר יוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
30.    התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעל האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
31.    זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעל האתר מתחייב לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
32.    התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:
32.1.    באמצעות PayPal (בהתאם למדיניות השימוש של PayPal) בתוספת עמלה של 3.5% מסכום העסקה; או
32.2.    באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (חברת ישראכרט ופיי פלוס), לרבות כרטיסי האשראי דיינרס. התשלום בכרטיס אשראי יתאפשר דרך האתר.
33.    בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור/ת על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות סעיפים 38-49 שלהלן.
34.    בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
35.    למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח בעל האתר אינו מייצר את המוצרים אלא משווקם ללקוח בלבד.
36.    בעל האתר עושה כמיטב יכולתו לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו עד יום עסקים לאחר השלמתה באתר.
36.1.    במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.
 
אספקה ומשלוח
37.    אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח/ה בעת ביצוע הרכישה באתר:
37.1.    איסוף עצמי מבעל האתר בכפוף לתיאום מראש וזאת תוך 2 ימי עסקים; או
37.2.    משלוח באמצעות חברת שליחויות וזאת עד 5 ימי עסקים; או
37.3.    משלוח באמצעות חברת שליחויות לאזורים וישובים חריגים ומרוחקים וזאת עד 7 ימי עסקים בממוצע.
לאחר ביצוע המשלוח י/תקבל הלקוח/ה הודעת סמס מחברת השליחים לספר המעקב של המשלוח באמצעותו י/תוכל לעקוב אחרי אספקת החבילה.
38.    מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
39.    האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
40.    אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור/תמסרי פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעל האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב/י בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד/י למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
41.    לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין/י את שם החברה ליד שם המזמין/ה.
42.    המוצרים נשלחים באמצעות האפשרויות שפורטו מעלה : כגון, איסוף עצמי או שליחים חיצוניים, ולכן מעת העברת ההזמנה למשלוח המשלוח יגיע ללקוח עד 7 ימי עסקים בממוצע שלאחר העברה למשלוח והכל לפי סוג המשלוח שנבחר על ידי הלקוח/ה.
43.    בעל האתר או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה, מגפות ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאי בעל האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו/ה של הלקוח/ה.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.
 
ביטול עסקה

44. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעל האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעל האתר.
45. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח/ה ותוך מתן החזר כספי ללקוח/ה.
46. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר.
46.1 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 דמי הביטול הם 5% או 100 ₪ הנמוך מבינהם
47. לאחר בירור פנייתך יש ל החזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חנותנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה , לא ניתן יהיה לזכות בגין מוצר זה.
48. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
48.1 חשוב לציין כי כל המוצרים נבדקים לפני שילוח. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981
49. במקרה שלקוח יקבל הודעת סמס מכל חברה שילחיות הכפופה לבעל האתר ולא יאסוף את המשלוח בזמן הנקוב המשלוח יוחזר אל בעל האתר והלקוח יחויב ב50 שח+מעמ.

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

50.    בעל האתר אינו מייצר את חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא יישא באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו מאותם מוצרים שהוא אינו מייצר.
51.    האחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר הינה אחריות היצרן ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים.
52.    בעל האתר לא יישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצר.
53.    בכל מקרה בעל האתר לא יישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח/ה.
54.    בעל האתר מתחייב לספק מוצרי מזון בתוקף שלא פחות מ- 30 ימים, מלבד מוצרים שמציינים את התוקף שלהם בעמוד המוצר או שנמכרו במחיר מיוחד בעקבות התוקף או שהתקבלו כמתנה בהזמנה.
 
אחריות על תכני האתר
55.    בעל האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
56.    מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, דיאטני, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר.
57.    כל פעולה שי/תנקוט משתמש/ת על סמך המידע המופיע באתר הינו/ה על דעת עצמו/ה בלבד ועל אחריותו/ה בלבד, והמשתמש/ת מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו/ה על המידע המופיע באתר.
58.    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין אם בגוונים ובין אם בצורתו בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.

59.    בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים/ות באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים/ות להיות משתמשים/ות באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו/ה המלאה.

60.    אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. באם המוצר שהזמנת אינו נמצא במלאי, נציג שלנו יצור עמך קשר טלפוני בכדי להתייעץ עמך כיצד תרצה/י שההזמנה תטופל.
61.    מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של החברה.

מבצעים והנחות באתר

62. אתר זה מציע מבצעי קנייה, הטבות והנחות ללקוחותיו.
63. המבצעים וההנחות נשלחים בדוא"ל ובסמס מעת לעת ללקוחות שאישרו דיוור, ומפורסמים במדיות השונות וברשתות החברתיות.
64. החברה רשאית להציע באתר זה ו/או בדיוורים ובסמסים הנשלחים ללקוחות מבצעים, הטבות והנחות שונים מאלה המפורסמים במדיות אחרות.
65. המבצעים בתוקף לזמן מוגבל או עד גמר המלאי או עד כל שינוי מטעמי החברה.
66. למעט אם נכתב אחרת במפורש, כל המבצעים אינם כוללים כפל מבצעים.
67. תמונות המוצרים שבמבצע הן להמחשה בלבד.
68. החברה רשאית בכל עת להפסיק או להחליף את המבצעים או לשנות את תנאיהם ללא צורך לתת הודעה מוקדמת על כך.


מועדון צ'מפיון ספורט

69. החברה מציעה הרשמה למועדון הלקוחות של צ'מפיון ספורט, הכולל הטבות, צבירת נקודות, מבצעים דיוור ישיר ועוד… ללא עלות או הגבלת זמן, ברב אופציות התחברות כמו (GOOGLE, FACEBOOK) או דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. למעבר לדף "מועדון צ'מפיון ספורט"  לפרטים ומידע נוסף על תקנון ותנאי מועדון הלקוחות של צ'מפיון ספורט. לחץ כאן


שיפוי
70.    המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
71.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש/ת י/תשלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו/ה כאמור לעיל, מיד עם הידרשו/ה לכך בכתב ע"י בעל האתר.
 
פרטיות ושמירת סודיות
72.    בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים/ות באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים/ות בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים/ות בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
73.    בעל האתר יהא רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים/ות ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
74.    קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם/ן לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם/ן באתר. כל משתמש/ת יכול/ה להגדיר מחדש את הדפדפן שלו/ה כך שי/תסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו/ה.
75.    בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע/ה המשתמש/ת פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר/ה המשתמש/ת את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו/ה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש/ת לבין בעל האתר.
76.    בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.
 
קניין רוחני
77.    בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעל האתר הינו מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
78.    התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור.
79.    אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
 
המחאת זכויות
80.     בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש/ת והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
81.    למשתמש/ת האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו/ה ו/או חובותיו/יה לכל גורם שהוא ללא הסכמתו של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמם/ן במפורש מראש ובכתב.
 
דין ושיפוט
82.    הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד.
83.    כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה להם בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
 
שירות לקוחות
84.    ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר בדף "יצירת קשר".
85.    אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב/כתבי אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.